protislnecne

Protislnečné fólie: ochrana proti uv žiareniu

Protislnečné fólie sú mnohostranný výrobok

Zimný tepelný tok a tepelné vedenie sa vypočíta v pomere danej „U“ hodnoty skla. Protislnečné fólie majú špeciálne zloženie,ktoré sposobuje, že ich vyžarovanie je nízke a tak sa znižuje aj „U“ hodnota. Protislnečné fólie sú zatiaľ najúčinnejšou vyvinutou metódou na zníženie slnečného tepla, ktoré sa dostáva cez sklo, kým sa viditeľnosť neskresľuje. Protislnečné fólie odrážajú viac ako 80% slnečných lúčov a zabraňujú akumulácii tepla vo vnútri budovy. Protislnečné fólie sú odpoveďou na tzv. „skleníkový efekt“ a odstraňujú „teplé body“ blízko okien. Protislnečné fólie napomáhajú ochladzovaniu a vyrovnávajú teplo v budovách a o takmer 50% znižujú zaťaženie klimatizačných zariadení. Protislnečné fólie znamenajú veľkú pomoc v medziobdobí (na jeseň a na jar), keď umožňuje ochladiť budovu bez zvyšovania nákladov vonkajšieho vzduchu. Výnosom je komfortnejšia, vyrovnanejšia a energicky účinnejšia stavba, náklady sa často vrátia za menej než rok. Zabudovanie nových protislnečnúch fólií do plánov nových budov umožní používanie menších klimatizačných zariadení a tak sa usporia výdavky na výstavbu a prevádzkovanie. Protislnečné fólie a ich používanie účinne znižuje vo vykurovacom období tepelný zisk, ktorý zaťažuje klimatizačné zariadenie a znižuje sa tepelná strata spôsobená tepelným tokom. Upravuje sa kolísanie teploty, zlepšuje sa stabilita vykurovania alebo ochladzovania na všetkých zasklených častiach budovy.

Protislnečné fólie - jednoduché sklo

typ skla použitá fólia koeficient tienenia odrazené svetlo preniknuté svetlo emisie "U" hodnota "G" hodnota TSER
číre bez fólie PR70 0,94
0,35
8%
9%
88%
68%
0,84
0,78
1,06
0,99
0,82
0,50
18%
50%
tónované bez fólie PR70 0,69
0,50
5%
8%
50%
41%
0,84
0,78
1,06
0,99
0,60
0,43
40%
57%

Protislnečné fólie - dvojsklo

typ skla použitá fólia koeficient tienenia odrazené svetlo preniknuté svetlo emisie "U" hodnota "G" hodnota TSER
číre bez fólie PR70 0,81
0,64
14%
13%
78%
61%
0,84
0,78
0,50
0,46
0,70
0,66
30%
44%
tónované bez fólie PR70 0,55
0,48
8%
12%
45%
37%
0,84
0,76
0,50
0,46
0,48
0,48
52%
56%